Nihon Kobudo Tarragona

Nihon Kobudo Tarragona

El Kobudo (art marcial ancestral) és una disciplina que treballa el maneig de gran varietat d’armes tradicionals japoneses. En el cas de Nihon Kobudo és un subapartat dins el Nihon Tai-Jitsu, on s’adapta el maneig d’aquestes armes a la feina de defensa personal.

Malgrat existir gran varietat de treballs amb diferents armes, en Nihon Kobudo s’usa principalment el Tanbo (bastó de 50 cm aproximadament) i el Yubi-bo (bastó de 20 cm aprox.). No obstant, també hi ha aplicacions amb Hanbo (bastó de 90 cm aprox.), Jyo (bastó de 1.28 m) o fins i tot Bo (bastó de 1.80 m).

L’aplicació del Tanbo és sempre tenint en compte llargada i densitat que aquest ens proporciona, podent utilitzar per colpejar o pressionar, fer luxacions, immobilitzacions i estrangulacions.

En el cas del Yubi-bo és menys àmplia, però no per això més senzilla. A causa de la seva grandària, s’usa fonamentalment per a crear pressions en punts vitals, també per ajudar-nos en alguna luxació o immobilització.

A nivell organitzatiu, Budo Shin és membre de AESNIT (Associació Espanyola de Nihon Tai-Jitsu) la qual pertany a la FMNITAI (Federació Mundial de Nihon Tai-Jitsu) que a la vegada ha creat el departament de Nihon Kobudo des d’on es promou, estudia i homologa aquesta disciplina.

Història del Kobudo

És complicat poder datar l’origen del Kobudo, ja que hauríem d’analitzar cadascuna de les armes que el componen i el seu corresponent origen. D’altra banda hi ha diversos tipus de Kobudo treballats en diverses disciplines i amb diferents orígens. En el cas del Nihon Kobudo, és l’adaptació d’armes que s’usaven els samurais per defensar cos a cos.

Es creu que l’origen del Tanbo procedeix de l’ús del Aikuchi Tant (Puñal que podia mesurar entre 30 i 50 cm de longitud total) en reunions samurai, on en cas de conflictes i per evitar un mal major, usaven aquest arma per reduir als seus adversaris sense necessitat d’haver de desembeinar.

Per part del Yubi bo, es diu que els primers a utilitzar-lo van ser els ninjas, ja que a causa de la seva reduïda grandària, es podia portar passant totalment desapercebut. No obstant això, hi ha diferents escoles tradicionals que feien servir armes semblants al Yubibo i amb aplicacions molt semblants.

L’adaptació d’aquest tipus de treball al costat del pas del temps, ha fet possible que a dia d’avui aquest tipus de disciplines siguin més conegudes i adaptades per escoles actuals.

Nihon Kobudo Tarragona

Professors i horaris

Professors Kobudo Tarragona

Jose Luis Infante 5º Dan

Xavi Reynals 2º Dan

Daniel Salguero 2º Dan

Horaris Kobudo Tarragona

Iniciats

Dilluns, dimecres i divendres
de 19:00 a 20:00

Avançats

Dilluns, dimecres i dicendres
de 20:00 a 21:00

Copyright © 2020 Budo Shin Tarragona. Arts Marcials Tradicionals Tarragona

WhatsApp